VEF MINOX cēlbilžu GALERIJA

img464

img464

6. diena – 15.08.2014.
Aknīstes novads, Asares pagasta Ancene, ”Kalnadruvas”
Ēvalds Abarons lepojas ar krietni pavadīto darba mūžu – bijis lopkopējs un šoferis, ar sievastēva iesākto un paša uzturēto saimniecību – senču mantojumu. Šobrīd saimniecībā ir 12 slaucamas govis.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.