VEF MINOX cēlbilžu GALERIJA

img503

img503

8. diena – 17.08.2014
Viesītes novads, Saukas pagasta “Zīlāni”
Alvis un Kristīne Bāliņi ar divgadīgo meitiņu Helmu lepojas ar savu dzimtu, īpaši – vecvecākiem, kas bijuši krietni strādnieki, paši šīs mājas cēluši, līduši līdumu, Sibīriju izgājuši, visas grūtības pārcietuši, – mamma tur piedzimusi, – atgriezušies, lai saimniekotu dzimtas mājās. Vectēva brāļi bijuši leģionā, arī visi izsūtīti. Atbraukuši šeit no Jūrmalas dzīvot uz 17,5 hektāru lielās mātes zemes, kuras lielāko daļu aizņem ābeļdārzs. Audzē arī ķiplokus, kam kā lauksaimniecības kultūrai ir liels potenciāls, bet īsti nav darbaspēka, uz ko varētu paļauties.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.