VEF MINOX cēlbilžu GALERIJA

img540_apstr

img540_apstr

CIPARBILDI SKATĪT ŠEIT

11. diena – 20.08.2014
Neretas novads, Mazzalves pagasta Z/S “Bērzi”
„Bērzos” Zeltiņu ģimene, līdzīgi Baltaču ģimenei „Rimšānos”, radīja īpašu pacilātības sajūtu, ko grūti aprakstīt – satiec gaišus cilvēkus, kuplu ģimeni, kur katrs ir personība un tai pat laikā – visi uz viena viļņa.
Saimnieki Imants un Vita Zeltiņi lepojas ar sakopto vidi, ko pašu spēkiem radījuši, ar strādīgiem bērniem, kas savu nākoni saista ar laukiem. Abas meitas pabeigušas LLU – Madara ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbību, plāno izveidot nelielu beķereju, Agnese – Ainavu arhitektūru, Armands – automehāniķis, šobrīd mācās Vecbebru profesionālajā vidusskolā – lauku īpašumu apsaimniekotājos, viņa mērķis ir uzbūvēt fermu, lai varētu saimniekot pats, veidot savu ģimenes saimniecību.
Tā kā māja ir kādu kilometru no ceļa, vēl domāju vai iet, bet, tā kā pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa bija ieteikusi un arī plāksnīte ceļmalā liecināja, ka te saimnieko krietni ļaudis – devos turp.

Saimniecība izveidota no tukšas pļavas. Saimnieki 1993. gadā atnāca no Ērberģes dzīvokļa, uzcēla mazu mājiņu, par privatizācijas sertifikātiem nopirka zemi un paralēli valsts darbam (Vita skolotāja, Imants lauksaimniecības tehnikas mehāniķis) stutēja augšā savu saimniecību. No pirmā nozāģētā meža iegādājās traktoru, kam komplektā līdzi nāca nevajadzīgs mēslu ārdītājs, tas 1998. g tika iemainīts pret grūsnu gotiņu, nu no ciltsmātes ganāmpulks izaudzis līdz 70 lopiņiem, no sākotnējiem 30 ha (15 aramzeme, 15 meži) līdz apsaimniekotiem 129 ha (92 aramzeme, 37 meži).
Māja izmanto zaļo enerģiju – nodrošināta ar zemes siltumu un ūdeni silda saules kolektors.
Paši saimnieki atzīstas: „sākumā domājām, ka nemūžam to nespēsim paveikt”, bet jo īpaši tagad, kad lielie bērni talkā – viss iet no rokas. Spiedīgākos brīžos, sevišķi māju būvējot, „nošķibī bišku mežu, pārdod un saimniecības lietas sakārtotas”.
Lepojos līdzi Zeltiņu ģimenei.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.