VEF MINOX cēlbilžu GALERIJA

img592

img592

17. diena – 26.08.2014.
Jelgavas novads, Vilces pagasts
Vilces pagasta vadītāja Anda Duge lepojas ar savu pagastu, šejienes kultūrvidi un sabiedriski aktīvajiem cilvēkiem. Bildē redzams Vilces Tautas nams, kurš 2009. gadā izbūvēts vecās muižas rijas vietā. Šeit darbojas Vilces pagasta jauktais koris “Vilce”, sieviešu vokālais ansamblis „VAKARVĒJŠ”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „MEDAGA”, pagasta jauniešu deju kolektīvs “VILCIŅŠ”, amatierteāris – pavisam vairāk nekā simts pašdarbnieku! Top arī senjoru deju kolektīvs. Kultūras jomas vadītāja Daina Judina, kura pagastā atgriezusies no Rīgas, īpaši lepojas ar pirms diviem gadiem izveidoto kori.
Bijušajā muižas Kungu mājā, savukārt, iekārtota skola, kurā šobrīd mācās 109 bērni, tepat netālu ir bērnudārzs ar 50 vietām. Skolas lepnums ir folkloras kopa ”Rukūzīte”. Gan skola, gan bērnudārzs nosiltināti, izmantojot ES finansējumu energoefektivitātes programmā. Lai nebojātu vēsturisko mājas fasādi, siltināja no iekšpuses. Tagad tiek atrakts pagrabs, kur iecerēts izveidot muzeju.
Pagastā atrodas Valsts sociālās aprūpes centra «Zemgale» filiāle «Ziedkalne», kur veiksmīgi izdevies realizēt simtlatnieku programmu, rezultātā seši cilvēki atgriezušies normālā darbā. Starp viņiem ir arī mākslinieks-noformētājs un šuvēja, kas darina tērpus amatierkolektīvam.
Lepnums arī par uzņēmējiem – Ceļu būvniecības sabiedrību ”Igate”, kam nosaukumu devis Vilces upē ietekošais strauts, degvielas kompānijas ”Astarte” bāzi, strādīgiem zemniekiem un viņu saimniecībām.
Gleznainā apkārtne – Baronu taka, dabas takas, Vilces pilskalns, kuram piešķirts zilais karogs, Zaķu pļava Rukūzes un Vilces upju satekā radīja vēlēšanos atbraukt vēlreiz kopā ar ģimeni. (http://www.vietas.lv/index.php?p=11&id=531)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.