VEF MINOX cēlbilžu GALERIJA

img599

img599

17. diena – 26.08.2014.
Tērvetes novads, Augstkalnes pagasts
Rudīte Dude, māju “Saktas” saimniece, Augstkalnes vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā, lepojas ar savu skolu, kas iekārtota izcilajā Mežmuižas pilī, ar tās skolēniem, fantastiskajiem vecākiem un lielisko kolektīvu. Lepojas ar mazdēlu un saviem trīs dēliem – vecākais ir Latvijas armijas kareivis, vidējais – profesionāls handbolists, spēlē Francijā un Latvijas izlasē, jaunākais studē LLU un arī ir sportists – vieglatlēts. Arī Rudīte ir ļoti lepna par biedrību ”Mežmuižas Mežrozītes”, ko kopīgi izveidojušas pagasta aktīvākās dāmas.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.