VEF MINOX cēlbilžu GALERIJA

img601

img601

17. diena – 26.08.2014.
Tērvetes novads, Augstkalnes pagasts, ”Veseri”.
Aivara un Valdas Prīliņu ģimenē aug pieci bērni – Marta, Anna, Andrejs, Kārlis un Agnese. Aivars ir Tērvetes attīrīšanas iekārtu speciālists, Valda – Rehabilitācijas centra ”Tērvete” darbiniece. Valda lepojas ar bērniem – vecākā meita, beigusi LLU, ir farmaceite Ozolnieku aptiekā, jaunākās – dvīnes – pabeigušas vidusskolu, ies mācīties amatu skolā, abi puikas mācās mūzikas skolā Dobelē. Lepojas ar pagasta daudzbērnu ģimeņu atbalstam izveidotā nodibinājuma ”Lāsītes” realizētiem projektiem. Augstkalnē. Dome atbalsta nodibinājumu ar telpām un transportu uz Rīgu. Vairāki projekti realizēti, piesaistot ES naudu – labiekārtots rotaļlaukums, izveidota BMX trase, skolā iekārtota mājturības virtuve, iegādāta mūzikas aparatūra un skatuves drapērijas, realizēti vairāki mazāki projekti dienas centrā.
Dara visu, lai pagastā veidotu labāku, pilnvērtīgāku vidi ģimenēm ar bērniem, savukārt viņiem pašiem, abiem strādājot vairāk kā pilnas slodzes valsts darbā, līdzekļi pietrūkst pieciem bērniem, bet trūcīgo statusu nepiešķir, jo ģimenē esot divas mašīnas – katra apmēram trīssimts līdz piecsimts eiro vērtībā, kas vajadzīgas, lai katrs tiktu uz savu darbu.
Lepojas, ka pašvaldība viņu darbu un centienus novērtējusi – ieteikusi vizītei pie Prezidenta svētkos. Valda bija lepna, kad dēls Andrejs spēlēja priekšnesumu – klarnetes skaņdarbu Prezidentam, neaizmirstot arī galanti paklanīties gan pirms priekšnesuma, gan pēc. Kopš mazām dienām bērni ņemti visur līdz uz visiem pasākumiem – kādam gan parasti esot jāpaliek mājās, jo mašīnā nav visiem vietas… Pirms četriem gadiem pašvaldība piedāvājusi puikām pa vasaru paviesoties kādā ģimenē Francijā, apmaksājot braucienu uz pusēm ar kādu franču firmu. Tagad dēli braucot katru gadu, un to apmaksājot franču ģimene, kas viņus ar prieku aicina ciemos un uzņem.
Dzīvesprieka un apņēmības pilna saime.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.