Bērnudārzs katram pirmsskolas vecuma bērnam

Bērnudārzs katram pirmsskolas vecuma bērnam

Ģimenes pirmsskolas reforma. Atbalsts dažādu veidu bērna pirmsskolas izglītībai un pieskatīšanai (pēc vecāku izvēles):
1. bērnu pieskata kāds no vecākiem (Bērna uzraudzības atlīdzība); 2. aukles pakalpojums (Bērna uzraudzības atlīdzība);
3. bērnam vietu nodrošina pašvaldības bērnudārzs;
4. bērnam vietu nodrošina privāts bērnudārzs.
No 1,5 (1 g. v.) līdz 3 g. v. brīva izvēle visām 4 iespējām.
No 3 līdz 7 g. v. – 3. vai 4. iespējas izvēle.
Nosakot visā valstī vienotu pašvaldības līdzfinansējuma apmēru par bērnu, kas ir privātā pakalpojuma sniedzēja zemāko izmaksu apmērā (provizoriski ap 400 EUR bērnudārzam un ap 280 EUR uzraudzībai, veicot arī VSAO iemaksas).
Valsts līdzfinansējums 50% apmērā pedagogiem, kas strādā ar 3 un 4 gadu veciem bērniem.

Atbildēt