Rašiste no valsts izraidīta: kara laikā jo īpaši nepieciešama strikta un radikāla rīcība!

Rašiste no valsts izraidīta: kara laikā jo īpaši nepieciešama strikta un radikāla rīcība!

Oficiāli izraidīta! Persona, kura Rīgas Centrāltirgū strādāja par pārdevēju un pieprasīja: “Runājiet krieviski!”, tagad kaimiņvalsts valodu varēs lietot bez jebkādiem ierobežojumiem, jo ar visu likuma spēku oficiāli izraidīta no mūsu valsts – tā informē Valsts policija.
⚠️ Atgādināšu, ka mans Lieldienu rīts tika sabojāts ar kādas Rīgas Centrāltirgū garšvielu stendā strādājošas personas nekrietnu rīcību, kura uz draudzīgu lūgumu vismaz sasveicināties latviski, nosauca mani par “nacistu” vēl piebilstot, ka …”ar tādiem pilna pasaule”… pēc izpausmes veida precīzi paužot “krievu pasaules” naratīvu par “sitamajiem nacistiem” Ukrainā un ne tikai… Epitetu no viņas mutes netrūka…!
Toreiz tirgone skaidrojumā policijai minēja, ka viņa gadiem te strādā un “te ir ļoti daudz latviešu, kuri nezina krievu valodu, bet viņi cenšas..”!
Pēc notikumu izklāsta sociālajā platformā Facebook, jau paudu savu pārliecību un atkārtošu vēlreiz – katrs latvietis, kurš cenšas “pielabināties” šādām personām, buldurējot krieviski, ir līdzatbildīgs par šādu personu naidīgo attieksmi.
⚡️Un galvenais – šis sadzīviskais gadījums vēlreiz un vēlreiz apliecina, cik svarīgi ir mums katram personīgi dot savu artavu latviskas Latvijas un labvēlīgas vides veidošanai.
🇱🇻 Esmu pateicīgs mūsu valsts drošības struktūrām, īpaši Valsts policija vadībai par profesionālo darbu, Rīgas Centrāltirgus / Riga Central Market vadītājai Agra Languša par personīgo attieksmi un rīcību, Valsts valodas centrs par atbildīgu pienākumu veikšanu un visiem, kas godprātīgi veica savu uzdevumu. 🤝
✨ Šī lieta faktiski noslēgusies – latviešiem naidīgā persona no valsts izraidīta, ierosināts kriminālprocess par nacionālā naida izraisīšanu, tirdzniecības vieta slēgta, uzņēmumam uzlikts sods par nelikumīgu personu nodarbinātību, tai skaitā bez pietiekošām valsts valodas zināšanām, konfiscēta neatbilstoša prece – https://www.lsm.lv/…/centraltirgu-uziet-garsvielas-ar…/ , dodot laiku savest pienācīgā kārtībā savu uzņēmējdarbību – taču mums vēl daudz darāmā, lai justos droši – kā Saimnieki – paši savā valstī, un katrs solis šajā virzienā, katrs ieguldījums ir nozīmīgs.
📢 Aicinu izteikt savus viedokļus par šādām un līdzīgām situācijām!
Sociālo stipendiju “Studētgods” saņems arī bāreņi un jaunieši ar invaliditāti

Sociālo stipendiju “Studētgods” saņems arī bāreņi un jaunieši ar invaliditāti

Vēl viens nozīmīgs pienesums ģimeņu atbalstam ir pieņemts valdībā – 2020.gadā ieviestās sociālās stipendijas “Studētgods” pirmais paplašinājums, kas izstrādāts kopā ar Izglītības un zinātnes ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds – no šī gada 1.septembra arī studējošie līdz 25 gadu vecumam – bāreņi un jaunieši ar invaliditāti – saņems 160 eiro mēnesī atbalstu mācībām augstskolā – https://tapportals.mk.gov.lv/…/0f0ea7ff-bd03…/preview
➡️ Īpašs paldies Diana Laipniece un Elīza Dāldere! Diānas profesionālās spējas ir apbrīnas vērtas, savukārt Elīza stāvējusi pie “Studētgods” šūpuļa vēl kā Latvijas Studentu apvienība sociālā virziena vadītāja un tagad jau nevis kā sociālais partneris, bet IzM darbiniece strādā pie mūsu kopējiem spēkiem panāktās jaunās atbalsta programmas pilnveides! 👍👌
⏫ Šim paplašinājumam drīz sekos nākamais – arī Goda ģimeņu vecākiem paredzēts sniegt atbalstu stipendijas “Studētgods” veidā. Tam gan vēl vajadzīgi likuma grozījumi, bet konceptuāli virzība uz šo ir saskaņota un notiek darbs pie normas pieņemšanas.
Par apmaksātu interešu izglītību no trīs gadu vecuma!

Par apmaksātu interešu izglītību no trīs gadu vecuma!

Jāpanāk, lai bērniem no trīs gadu vecuma ir garantēti apmaksāts viens interešu izglītības nodarbību pakalpojums.

Uzskatu par būtisku, ka katrai ģimenei ir brīvi pieejams vismaz viens interešu izglītības virziens, lai bērni var pilnvērtīgi attīstīties neatkarīgi no vecāku materiālā stāvokļa un izvēlētās nodarbības vai pakalpojuma sniedzēja.

Agrīnā vecumā bērni ne tikai ātri apgūst visu jauno, bet arī atbilstošu izglītību saņēmušiem pasniedzējiem vieglāk identificēt kādas problēmas jau to pirmsākumos, novērst tās pašā saknē, nepieciešamības gadījumā piesaistot speciālistu palīdzību, lai bērna attīstība noritētu vislabvēlīgāk.

Tas būtu kā tāds valsts apmaksāts “sertifikāts”, kuru vecāks var “atprečot” jebkurā sevis izvēlētā interešu nodarbības pulciņā no bērna trīs gadu vecuma līdz pat vidusskolas pabeigšanai.

🇳🇴 Norvēģijā šāda valsts apmaksāta sistēma strādā jau izsenis, un viena valsts apmaksāta interešu nodarbība ir obligāta. Tas ļauj arī savlaicīgi konstatēt sociāli nelabvēlīgu situāciju ģimenē un meklēt ceļus tās uzlabošanai. It īpaši svarīgi tas ir gadījumos, ja bērns nav iesaistīts nevienā interešu izglītības pulciņā – sports, kultūrizglītība, tehniskā jaunrade vai kas cits.

Šī valsts programma jārealizē ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, valstij piedaloties ar līdzfinansējumu no valsts budžeta.

Šobrīd pašvaldības realizē ļoti atšķirīgu pieeju interešu izglītības atbalstam. Visbiežāk tās apmaksā pašas pašvaldības iestāžu organizētās nodarbības savas infrastruktūras objektos. Dažas pašvaldības atbalsta arī vecāku izvēli blakus pašvaldībā (piemēram, peldētapmācības nodarbības), vēl citas daļēji sedz arī maksājumus privāto pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, Olaines pašvaldība).

Attiecībā uz “draudzīgumu ģimenēs” pašvaldībās ir ļoti atšķirīgs līmenis – https://vietagimenei.lv/gimenei-draudziga-pasvaldiba/par-programmu/ – taču interešu izglītības pieejamībai ir jābūt atkarīgai nevis no pašvaldības labās gribas vai tas trūkuma, bet tai jābūt līdzvērtīgai katrā pašvaldībā un katrai ģimenei, kas var brīvi izvēlēties pašvaldības vai privāto pakalpojuma sniedzēju.

Šāda valstiska pieeja ar pienācīgu finansējumu ļautu attīstīt plašāku, radošāku un kvalitatīvāku interešu nodarbību pakalpojumu pieejamību, it īpaši lauku reģionos.

Svarīgākais pamatojums šādai valstiskai programma – katrs eiro, kas tiek ieguldīts bērna attīstībā agrīnā periodā, vēlāk atmaksājas ar uzviju – pēc Somijas ekspertu atzinuma vēlākā periodā katrs neieguldītais eiro izmaksā septiņas līdz pat desmit reizes dārgāk, jo jārisina jau samilzušas problēmas.

Absolūti piekrītu – prevencija ir ne tikai lētāka, bet arī sabiedrībai daudzkārt nozīmīgāka!

Kurbads. Latvju varoņstāsts

Kurbads. Latvju varoņstāsts

Dzīvojam laikā, kad bērni amerikāņu varoņus zina labāk, nekā mūsu pašu. Mūsu folklora nedrīkst krāt putekļus, tā jāatdzīvina laikam atbilstošā veidolā. Ar šādu domu iecerēju un

šovasar kopīgi realizējām stāsta par Kurbadu atdzimšanu

jaunā formā – grāmatā, kas apvienota ar papildināto realitāti un latviešu folkmetāla grupas «Skyforger» mūziku, kas pašam īpaši tuva.

 

Kurbads

Tautasdziesmas, pasakas un teikas ir mūsu domāšanas atspulgs. Mītiskie varoņi ir ļoti nozīmīgi spēka un gudrības simboli. Mēs visi labi pazīstam Lāčplēsi, bet ēnā palicis otrs latviešu mītiskais varonis – Kurbads. Kurbada stāsts nu ir kļuvis mūsdienīgāks un koncentrētāks, tai pašā laikā nezaudējot savu specifisko folkloras kodu.

Ar saknēm pagātnē un skatu Nākotnē – atklājot Likteņdārza Saieta namu

Ar saknēm pagātnē un skatu Nākotnē – atklājot Likteņdārza Saieta namu

Ar saknēm pagātnē un skatu Nākotnē – atklājot Likteņdārza Saieta namu. ☀️🇱🇻
Lepnums par latviešu Spēku – kopā ar mūsu valsts Prezidentu Egilu Levitu un kundzi, Likteņdārza Tēvu Vili Vītolu un viņa ģimeni, ēkas arhitektu Andri Kronbergu, kura mātes laulības gredzens mirdz fasādes durvīs.
Šis ir liels Notikums! Likteņdārzs iegūst jaunu iespēju dimensiju! Gandarījums par katra ieguldījumu un paša sniegto artavu, lai tas varētu īstenoties.
Likteņdārzam vēl augt un zelt!
Katrs var pielikt savu roku – https://www.liktendarzs.lv/ – iestādīt koku vai ielikt bruģakmeni mūsu Tautas ceļā uz Likteņupi Daugavu.

Saviļņojošākais brīdis bija satikt un būt kopā ar leģendāro Latvieti, Brīvības Cīnītāju – Bruno Javoiš – Saieta nama mazajā zālē pie smeldzošas izstādes “Vēstules uz bērza tāss”. Varens Vīrs! 🇱🇻 Spēka zars savos 80+ gados! 💪
Kad Bruno, pēc manas vēsts par rašistes izraidīšanas panākšanu, privāti FB Ziņnesī atrakstīja:
“Tas, Imant, ka panāci tās nekauņas izraidīšanu, ir nopietns pienesums ne tikai latviešu pašapziņas celšanai bet arī mūsu Apvienībai. Daudzi neticēja, ka tas skandāls Centrāltirgū netiks noklusēts. Tas, ka ziņu par izraidīšanu publicēji, ir TAVS “karogs Rīgas radiotornī”. Paldies!” mani aizkustināja līdz sirds dziļumiem! ✨ Bruno veica Varoņdarbu 1963.gadā uzvelkot sarkanbaltsarkano karogu Radiotornī! 💫 Esmu to apbrīnojis vienmēr, jo no savas pieredzes okupācijas varas apstākļos zināju KO tas nozīmēja un prasīja! Un ja šis Vīrs man saka ko tādu, tad tas ir augstākais novērtējums kādu es kā latvietis spēju vēlēties!
Paldies par to, ka mums ir, bija un būs tādi Cīnītāji kā Bruno! 🇱🇻
Aizbrauciet lūdzu uz Likteņdārzu – apmeklējiet izstādi, izlasiet, izdzīvojiet tos skaudros dzīvesstāstus un pacenšieties apjaust – CIK daudz mums šodien ir dots, CIK tas ir trausls un KĀ mums ar degsmi ir jāstāv PAR savu valsti, par savu Ģimeni! 💖✊