Taisnīgu pensiju visām mātēm!

Taisnīgu pensiju visām mātēm!

Fakts: Sievietēm, kuras izaudzinājušas bērnus, ir ievērojami mazāka pensija nekā vīriešiem! Un bērniem veltītais laiks samazina nākotnes pensiju.

Es piedāvāju novērst šo netaisnību – par katru bērnu māte drīkstēs doties pensijā gadu ātrāk, un bērniem veltītais laiks tiks ieskaitīts pensiju aprēķinā.

 Trīs balstu plāns pensiju sistēmas pilnveidei personām ar bērniem: 

  • Iemaksas pensiju kapitālā aug arī atkarībā no bērnu veiktajām sociālajām iemaksām – tas ir daļu no pieaugušo bērnu solidaritātes maksājuma novirzot bērna vecāka pensiju uzkrājumam.

Provizoriski 2-3% apmērā.

Šobrīd – katrs bērna kopšanas periodā pavadītais mēnesis ir radījis milzu iztrūkumu mātes pensiju uzkrājumam, no kura aprēķina pensiju.

  • Priekšlaicīgas pensionēšanās iespējas vienam no vecākiem – bērnu mātei (izņēmuma gadījumos arī tēvam) – 1 gadu ātrāk par katru bērnu un priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā pensijas aprēķināšanas indekss G paliek standartvērtībā, lai nemazinātos pensijas apmērs.
  • Šobrīd – iespēja priekšlaicīgi pensionēties ir tikai vienam no vecākiem ar 5 vai vairāk bērniem – 5 gadus ātrāk, taču izvēloties to indeksa G vērtībā ir nevis standarta (aptuveni 18 gadi jeb 216 mēneši, ar ko tiek dalīts viss uzkrātais pensiju kapitāla apjoms), bet gan tiek palielināts par 60 mēnešiem. Kas dzīvē rezultējās šādi – ja, piemērojot G indeksa standarvērtību, pensija veidotos, piemēram, 370 eiro apmērā, tad, dodoties pensijā piecus gadus pirms termiņa, pensijas apmērs būs 290 eiro. Neskaitot vēlākās indeksācijas, kas tiks veiktas balstoties uz pensijas sākotnējo apmēru – attiecīgi procentuāli indeksējot arī tad vēl radīsies papildu zaudējumi.
  • Apmaksāta bērna kopšanas atvaļinājuma laikā Valsts veic sociālās iemaksas pensiju kapitālā no vidējās algas aprēķina, no kā tiek aprēķināts Vecāku pabalsta apmērs, tādējādi veikto sociālo iemaksu apmērs ir tāds pat kā strādājot vai vismaz tādā apmērā kāds ir noteikts kā obligātais minimālo sociālo iemaksu apmērs – no minimālās algas apmēra.

Šobrīd – tikai no šī gada 1.jūlija ir izdevies panākt kaut cik cienīgu uzlabojumu, kad valsts veic sociālās iemaksas pensiju kapitālā no pilna vecāku un bērna kopšanas pabalsta kopapjoma, taču tas tik un tā ir mazāks nekā iemaksas strādājot. Piecus gadus nācās cīnīties ar ministru Jāni Reiru (Labklājības un vēlāk Finanšu) līdz šis pirmais solis tika panākts. Infografikā redzams, kāds ir pensijas samazinājums sievietei, kura izdarījusi izvēli par labu vienam bērnam pie konstantas bruto algas 1 000 eiro mēnesī pret personu, kura saņem tieši tādu pat atalgojumu visu darba mūžu, bet bērnu audzināšanu neizvēlas… Zaudējums trīs bērnu mammai visa mūža garumā ir 42 eiro mēnesī! 

Eiropas Komisija 2013. gada 3. jūnija Ziņojumā par bērnu aprūpi un pētījumā par dzimumu pensiju atšķirību Eiropā konstatē:

“Sieviešu saņemtā vidējā pensija ir par 39% mazāka nekā vīriešu saņemtā. Mātes pienākumi palielina dzimumu pensiju atšķirību. Nevienlīdzības rādītāji ir zemāki neprecētām sievietēm (17%). No rādītājiem arī izriet, ka mātes pienākumi rada nevienlīdzību: bērna audzināšanas rezultātā sievietēm gandrīz visās dalībvalstīs zūd pensiju priekšrocības. Vairumā gadījumu šķēršļi pieaug proporcionāli bērnu skaitam.”

Vairāk informācijas:

https://lvportals.lv/skaidrojumi/338428-valsts-varetu-veikt-socialas-apdrosinasanas-iemaksas-ari-no-vecaku-pabalsta-summas-2022

 

Atbildēt