SENIE ZEMGAĻI UN SĒĻI — MŪSU SAKNES

SENIE ZEMGAĻI UN SĒĻI — MŪSU SAKNES

Cilvēks, tāpat kā koks, var augt nākotnē tikai tad, ja tā saknes pagātnē ir stipras. Mūsu kultūras saknes, kas ir svešu ļaužu cirstas un postītas, ir kopjamas, uzturamas un saulītē ceļamas. Iejušanās zemgaļu ķēniņa tēlā Tērvetes pilī rada īpašas sajūtas – kā latvietim, kā tēvam, kā cīnītājam. Katrs piedzimst divreiz. Otrreiz tad, kad viņš piedzimst savai tautai.

Atbildēt