Lai taisnīgi!

Lai taisnīgi!

Pensiju sistēmas pilnveide personām ar bērniem
• Iemaksas pensiju kapitālā atkarīgas no bērnu veiktajām sociālajām iemaksām – daļu no solidaritātes maksājuma veltīt bērna vecāka pensiju uzkrājumam.
• Priekšlaicīgas pensionēšanās iespējas vienam no vecākiem – bērnu mātei (izņēmuma gadījumos arī tēvam) – 1 gadu ātrāk par katru bērnu, un standartvērtības G indeksa izmantošana pensijas aprēķināšanā, lai, lai nemazinātos pensijas apmērs.
Neapliekamais ienākums 1000 EUR apmērā
strādājošajam ar bērnu (šobrīd 750 EUR – 500 EUR neapliekamais par vecāku un 250 EUR atvieglojums par bērnu).

Atbildēt