Ģimenes māja nomā ar izpirkumu

Ģimenes māja nomā ar izpirkumu

Jauna un drosmīga mājokļu programma jaunajām ģimenēm. Noma ar izpirkuma tiesībām –
ar īpašiem valsts finanšu instru- mentiem realizēta pašvaldību programma. Jaunas, mūsdienī- gas, energoefektīvas mājas, kas rada ne tikai dzīvesvietu, bet
(to ražošana) arī darbavietas, inovācijas, palielina IKP.
Citu mājokļa pieejamības programmu pilnveide un paplašināšana, tostarp īres
dzīvokļi un subsīdijas ģimenēm. Programmas “Balsts” attiecināšana uz esošā mājokļa energoefektivitātes nodrošināšanu (siltināšana,
logu maiņa u. tml.).

Atbildēt